גיליון ספטמבר 2018
 
 
 

פנסיה וגמל

 

דגשים וטיפים בחובת הדיווח באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד

בשכר 01/2019 תחול חובת הדיווח במבנה אחיד באמצעות קובץ נתונים ממוכן על כל המעסיקים במשק.

עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה על המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו

עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה - ועל המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו.

האם יש להפריש לפנסיה מדמי החגים?

ערב החגים הבאים עלינו לטובה נשאלת השאלה האם יש להפריש לקרן הפנסיה הפרשות בגין דמי חגים.

קנס בסך 904,000 ש"ח שהוטל על עמותה בשל אי הפקדות לפנסיה

קנס בסך של 904,000 ש"ח על עמותה שלא העבירה את כספי הפנסיה של עובדיה ואימתי מעביד רשאי לקבל את כספי הפיצויים לידיו

התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים:

ב 01/07/2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-21
"התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון"

תזכורת למעסיקים: הפרשות לפנסיה וקופות גמל אינן המלצה אלא חובה

בית הדין לעבודה פסק פיצויים משמעותיים לעובד חברת "דלתון עבודות אלומיניום", שלא הפרישה כספים עבורו, ואף סירבה לשלם לו פיצויי פיטורים אחרי שנאלץ לעזוב. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות החברה.

השינויים הצפויים בהליך קביעת קרנות ברירת מחדל

ב 06/06/2018 פורסמה טיוטת הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות, חשוב לציין שהחוזר הנ"ל הינו טיוטה ויכול להיות שיעשו בו שינויים.

בודקים את ההפרשות לפנסיה

סקר עוקץ פנסיה - מבדיקה של אלפי תלושי שכר : אחת מכל 20 הפקדות של המעסיק נכשלת.

השינויים הצפויים במבנה האחיד

השינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " חוזר גופים מוסדיים 2018-55:

נוהל קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים:

אחת מהבעיות הנפוצות שמעסיקים רבים נתקלים בדיווח הראשוני לתוכנית הפנסיונית עבור עובד חדש היא משך הזמן הארוך עד קליטת הכספים בתוכנית העובד, ואף לפעמים אי קליטת הכספים של העובד ע"י הקופה והחזרת הכספים למעסיק, מצב שגורם לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד ולא מעט כאב ראש עבור המעסיק.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק