דגשים לקראת גרסה 3 במבנה האחיד:
 
 
 

פנסיה וגמל

 

דגשים לקראת גרסה 3 במבנה האחיד:

ב 06/08/2018 פורסם חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החסכון הפנסיוני, במאמר זה אתייחס למספר תיקונים חשובים במבנה האחיד שפורסמו בחוזר זה, כניסתן לתוקף של הוראות חוזר זה ביום ה 26 למאי 2019 .

(נכון למועד כתיבת מאמר זה , ישנו סיכוי מסוים שתהיה דחיה לכן יש לעקוב אחר הפרסומים) 

מסמך הנחיות למעסיק-אופן חלוקת הכספים בין קופות גמל: 

התיקון: בחוזר זה פורסם מסמך אחיד (מצ"ב נספח ה'1) עם פרטי הקופות ואופן חלקות הכספים בין הקופות שעל בעל הרישיון (סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני) למלא ולהעביר למעסיק. 

המטרה: להפוך את תהליך קליטת עובד חדש או מעבר בין קופות של עובד קיים ליותר פשוט ועם פחות טעויות  

הרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ (הוראת קבע): 

התיקון: מתן אפשרות למעסיק לשלם באמצעות הוראת קבע לקופות וזאת על בסיס מידע המדווח בקובץ במבנה האחיד (דיווח שוטף), יש לשים לב כי חיוב החשבון יתבצע ביום העסקים שבו התקבל הקובץ. 

המטרה: מתן כלי נוסף למעסיק המהווה אלטרנטיבה לאמצעי תשלום אחר (העברה בנקאית, מס"ב) 

ביטול האפשרות לבצע העברת כספים לקופות באמצעות חשבון נאמנות1: 

התיקון: מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים לחשבון נאמנות , אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים. 

המטרה: העברת הכספים תעשה אך ורק באופן ישיר , מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי, העברת כספים באופן ישיר מונעת טעויות ועיכובים בקליטה ושיוך הכספים. 

כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח: 

התיקון: קביעת הוראות המבהירות את חלוקת האחריות בין הגוף המוסדי למעסיק לעניין הטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל 

המטרה: כיום יש לא מעט מקרים בהם קיים חוסר בהירות מי הגורם האחראי לטיפול בליקויים , המעסיק או הגוף המוסדי, ולכן על מנת שאותם מקרים יטופלו באופן מידי בוצע התיקון הנ"ל (למידע מפורט יותר אנא ראו מאמר שפורסם על ידי "נוהל קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים") 

הערה לגבי חשבון נאמנות: לגבי מעסיק המעסיק יותר מ 100 עובדים , ביום ה-1 בפברואר 2020, לגבי מעסיק המעסיק פחות מ 100 עובדים , ביום ה-1 בפברואר 2021.

שדות וערכים שיתווספו בקובץ הדיווח לקופות: 

בלוק פרטי העברת כספים (חובה לעדכן את הפרטים הנ"ל): 

שם פרטי - איש קשר מעסיק 

שם משפחה - איש קשר מעסיק 

מספר טלפון קווי - איש קשר מעסיק 

כתובת דוא"ל - איש קשר מעסיק 

טלפון סלולארי - איש קשר מעסיק 

בשדה קוד אמצעי תשלום, נוסף ערך 9 : 

"הרשאה לחיוב חשבון של מעסיק על סמך קובץ דיווח שהועבר לגוף מוסדי" 

בלוק חודש משכורת וסטטוס עובד: 

בשדה סוג תקבול , נוסף ערך 6: 

"החזר הוצאות"  

בשדה סטטוס עובד בחודש משכורת , נוסף ערך 16: 

"עזיבת עבודה- עובד איננו זכאי לכספי פיצויים" 

 

לסיכום: מטרת המאמר היא שתוכלו להיערך לאותם תיקונים חשובים מבעוד מועד ולא תופתעו במידה ושינויים אלו ייכנסו לתוקף ב 26/05/2019  

בכתבה הבאה: בגרסה 3 יתווספו מעל ל 30 סוגי שגיאות  (סה"כ סוגי שגיאות 85 ) אתייחס לסוגי השגיאות שיתווספו וכן אלה סוגי שגיאות הינם באחריות המעסיק ואלה סוגי שגיאות הינם באחריות היצרן. 


מאת: ירון הרן - מנכ"ל עוקץ פנסיה

www.oketz.co.il 

 

 

 

פתרונות מתקדמים לתפעול פנסיוני עבור מעסיקים.

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק