השינויים הצפויים במבנה האחיד
 
 
 

פנסיה וגמל

 

השינויים הצפויים במבנה האחיד

השינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " חוזר גופים מוסדיים 2018-55:

ב 01/05/2018 פורסמה טיוטה לגרסה 3 במבנה האחיד, במאמר זה התייחס למספר תיקונים חשובים במבנה האחיד שפורסמו בחוזר זה , חשוב לציין שהחוזר הנ"ל הינו טיוטה ויכול להיות שיעשו בו שינויים עד למועד כניסתו לתוקף ביום 1 בנובמבר 2018.

מסמך הנחיות למעסיק-אופן חלוקת הכספים בין קופות גמל:

התיקון: בחוזר זה פורסם מסמך אחיד (מצ"ב לינק נספח ה'1) עם פרטי הקופות ואופן חלקות הכספים בין הקופות שעל בעל הרישיון (סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני) למלא ולהעביר למעסיק.

המטרה: להפוך את תהליך קליטת עובד חדש או מעבר בין קופות של עובד קיים ליותר פשוט ועם פחות טעויות 

הרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ (הוראת קבע):

התיקון: מתן אפשרות למעסיק לשלם באמצעות הוראת קבע לקופות וזאת על בסיס מידע המדווח בקובץ במבנה האחיד (דיווח שוטף), יש לשים לב כי חיוב החשבון יתבצע ביום העסקים שבו התקבל הקובץ.

המטרה: מתן כלי נוסף למעסיק המהווה אלטרנטיבה לאמצעי תשלום אחר (העברה בנקאית, מס"ב)

ביטול האפשרות לבצע העברת כספים לקופות באמצעות חשבון נאמנות:

התיקון: מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים לחשבון נאמנות , אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים.

המטרה: העברת הכספים תעשה אך ורק באופן ישיר , מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי, העברת כספים באופן ישיר מונעת טעויות ועיכובים בקליטה ושיוך הכספים.

כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח:

התיקון: קביעת הוראות המבהירות את חלוקת האחריות בין הגוף המוסדי למעסיק לעניין הטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל

המטרה: כיום יש לא מעט מקרים בהם קיים חוסר בהירות מי הגורם האחראי לטיפול בליקויים , המעסיק או הגוף המוסדי, ולכן על מנת שאותם מקרים יטופלו באופן מידי בוצע התיקון הנ"ל ( למידע מפורט יותר אנא ראו מאמר שפורסם על ידי "נוהל קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים")

 

לסיכום: מטרת המאמר היא שתוכלו להיערך לאותם תיקונים חשובים מבעוד מועד ולא תופתעו במידה ושינויים אלו ייכנסו לתוקף ב 1 בנובמבר 2018.

בכתבה הבאה אתייחס לשינויים הצפויים בהליך קביעת קרנות מחדל נבחרות בעקבות פרסום טיוטה ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מתאריך 06/06/2018

 


מאת: ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה.

www.oketz.co.il

 

 

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק