פנסיה וגמל

 

מהו המועד שממנו חובה על המעסיק להתחיל להפריש לפנסיה לעובד חדש

צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק קובע כי לגבי עובד חדש שיש לו קופת פנסיה פעילה בעת תחילת עבודתו, החובה להפריש מתחילה ביום הראשון לעבודתו. לעובד שאין לו קופת פנסיה פעילה בתחילת עבודתו, המועד להפרשה מתחיל לאחר 6 חודשי עבודה.

בענפים רבים במשק קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הקובעים תנאים טובים יותר, לפיהם בכל מקרה חובת ההפרשה חלה מהיום הראשון לעבודה.

אבל מה הדין ביחס לעובד שחל עליו צו הרחבה הקובע חובת הפרשה לפנסיה, ואין לו קופת פנסיה בתחילת עבודתו, אבל הצו שותק בסוגיית מועד תחילת ההפרשות?

לאחרונה נתן בית הדין הארצי פסק דין ובו תשובה לשאלה זו[1]. במקרה שנדון כאן, דובר בעובדת ניקיון שחל עליה צו ההרחבה בענף הניקיון. צו ההרחבה קובע חובת הפרשה לפנסיה אבל לא מציין ממתי חלה חובת ההפרשה. כבוד השופט פוליאק קובע, כי ככלל מפאת חשיבותו הגדולה של ההסדר הפנסיוני עבור העובד, הרי בהעדר הוראה אחרת בהסכם הקיבוצי/צו הרחבה/הסכם אישי, הנחת המוצא היא כי העובד יצורף לביטוח פנסיוני מתחילת עבודתו.

צו ההרחבה לפנסיה חובה איננו מהווה "דין כללי" החל בהעדר הסדר ספציפי בתחום הפנסיוני, אלא הוא הסדר שיורי החל רק בנסיבות בהן לא זכאי העובד להסדר פנסיוני מיטיב. צו ההרחבה הפנסיוני מהווה "רשת ביטחון" של זכויות המינימום בתחום הפנסיוני, למי שאיתרע מזלו והוא מועסק בענף שאין בו הסדרה פנסיונית, שבד"כ היא עדיפה על צו ההרחבה הפנסיוני.

לסיכום, חובת עריכת ביטוח פנסיוני לעובד שחל עליו צו ההרחבה בענף הניקיון מוטלת על המעסיק מתחילת עבודת העובד,ְ בין אם היה לעובד הסדר ביטוח פנסיוני קודם ובין אם לאו.

אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.


מאת: עו"ד יגאל דנינו.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018

www.holaw.co.il

 

[1] ברע (ארצי) 43036-12-17  להבים כח אדם בע"מ נ' דינה פוירמן, מיום 28/12/2017.


 

 

 

הפתרון המושלם לחובת הדיווח והתשלום הפנסיוני.