קרן פנסיה - חוזר ברירת מחדל
 
 
 

פנסיה וגמל

 

קרן פנסיה - חוזר ברירת מחדל

תהליך ההצטרפות לקרן הפנסיה עד לפרסום החוזר היה נעשה בשני דרכים ,בחירת המבוטח על ידי טופס הצטרפות או על פי שיקול דעתו  של המעסיק במקרה שהעובד לא בחר לאיזה קרן להצטרף. היום המצב שונה..

במטרה להגביר את התחרות בשוק הפנסיה ולהקטין את סכום דמי הניהול ולדאוג לאוכלוסייה החלשה ללא ועדי עובדים למיניהם , משרד האוצר והממונה על הביטוח פרסם חוזר "הוראות לניהול קופת גמל" המגדיר הוראות וחוקים לתהליך ההצטרפות החדש, משמעות השינוי הוא דאגה לרווחת המבוטחים.

על פי פרסום חוזר ברירת  מחדל שנכנס לתוקף במרץ 2016 ופורסם שוב לאחר תיקונים ביולי 2016.החל מחודש ספטמבר 2016  צירוף עובד לקרן פנסיה תעשה באחת מהדרכים הבאות:

1.בחירת עובד על פי שיקול דעתו על ידי טופס הצטרפות.

2.בחירת קרן ברירת מחדל בתהליך תחרותי על ידי המעסיק לעובד בהתאם לתנאים ולמגבלות
   שמוזכר בחוזר. המעסיק יכול להתקשר לקרן פנסיה שנבחרה בהליך תחרותי ועמדה
   בקריטריונים של מדד השירות, תשואה ושיעור דמי הניהול , לעניין דמי הניהול יהיה כף מכריעה
   של כ 50% ומעלה בקבלת ההחלטה , ישנם מעסיקים שהבחירה שלהם בקרן ברירית מחדל
   תפסל במידה ויתקיים אחד מהתנאים הללו:

א. חברה מנהלת שצד קשור שלה מספק שירותי סליקה על הכספים בגין עובדי המעסיק,
    אלא אם תציע החברה המנהלת דמי ניהול נמוכים אז יכול המעסיק לבחור בה.

ב. קיים קשר בין החברה המנהלת למעסיק בעניין שיווק לעובדים כיסויים ביטוחים משלימים שלא
    מתוך דמי הניהול, אלא אם תציע החברה המנהלת דמי ניהול נמוכים אז יכול המעסיק לבחור
    בה.

ג. קיים קשר בין החברה המנהלת למעסיק בעניין טובת הונאה כלשהי.

העובדים במקרים הללו יצורפו למסלול ברירית המחדל של המדינה, המשמעות המרכזית של השינוי מבחינת המעסיק שבחירתו מוגבלת ולא תאפשר למעסיק לבחור קרן ברירית מחדל מטעמים אישיים כפי שהיה עד כה.

למעסיק קיימת האפשרות לבחור מספר קופות לברירת מחדל, הוא יכול לבחור קופת ברירית מחדל אחת לפנסיה ושניה לקרן השתלמות, הוא יכול לבחור קרן אחרת לקבוצה אחת וקרן שניה לקבוצה אחרת במידה ובחר לעשות זאת הוא יהיה מחויב לבצע תהליך תחרותי נפרד לכל אופציה ללא תלות בקופת ברירת מחד האחרת.

תהליך ההתקשרות של מעסיק עם קרן ברירית מחדל יהיה בעזרת סוכן מתפעל או סוכן משווק, מעסיק עם הסדר ברירית מחדל יעביר רשימות של המעסיק בעזרת הסוכן המתפעל לקרן ברירית מחדל במידה ומדובר בעמית חדש אז יעביר טופס הצטרפות כולל מסמך הנמקה על ידי סוכן משווק.

תהליך התקשרות של מעסיק ללא הסדר ברירית מחדל יהיה בעזרת סוכן משווק באמצעות טופס הצטרפות ומסמך הנמקה.

3. עובד שלא בחר בקרן הפנסיה כלשהי ינותב לקרן פנסיה ברירית מחדל שנבחרה על ידי
    המדינה. במידה והמעסיק לא יבחר לצרף את עובדיו לקרן שנבחרה על ידו באופן תחרותי
    המעסיק יצטרך להוסיף את עובדיו לאחת מקרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי המדינה.

 

לעניין בחירת קרן ברירית מחדל של המדינה פרסם הממונה קריטריונים , מדד השירות, תשואת קופת הגמל ושיעור דמי הניהול המוצעים. כאשר תינתן עדיפות לקרנות קטנות במטרה ליצור תחרות בשוק הפנסיה ולהכניס חברות ניהול חדשות/ קטנות. אופן בחירת הקרן נעשה על ידי מכרז, כאשר הניקוד הגבוהה ניתן לקרנות הקטנות שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר. במקרה זה תוקף המכרז לקרן ברירת מחדל הוא שנתיים ובחירת קרן ברירת המחדל החדשה תעשה גם כאן בהליך תחרותי.

בחודש 08/2016 פורסמו שתי קרנות שהציעו דמי ניהול נמוכים והן מיטב דש והלמן הלדובי. שתי הקרנות הללו הציעו את סכום דמי הניהול הנמוכים ביותר. סכום דמי הניהול יהיו קבועים עבור מצטרפים חדשים במהלך השנתיים הקרובות ולמשך עשר שנים. על פי חוזר קיימת חובה לחברה המנהלת להעביר דיווח מידי רבעון לממונה על הסכמי ברירית מחדל חדשים עם מעסיקים.

בעקבות חוזר ברירית מחדל כל ההסדרים החדשים עם מעסיקים נעשים רק במנגנון של צירוף עמיתים בבחירה אישית או על ידי טופס הצטרפות.

עמיתים שאינם תחת הסדר ברירת מחדל יהיו מחויבים בטופס הצטרפות. במידה והגיע הפקדה עבור העובד לקרן הפנסיה ללא  קיום הסדר ברירית מחדל עם מעסיק וללא טופס הצטרפות על פי דרישות האוצר על הקרן המקבלת לבצע החזר מידי של כספי העובדים למעסיק. 

לסיכום ניתן לומר שחוזר קרן ברירת מחדל הינו שינו רפורמה אמיתי  לעניין הורדת דמי הניהול שנגבים בשוק עבור קרן הפנסיה, במטרה לדאוג לאוכלוסייה שאינה מבינה או שאינה יודעת ואינה יכולה לשנות את סכום דמי הניהול וכל זאת בכדי לשמור על שווי הפנסיה. מאחר ולסכום הפנסיה ישנה השפעה גדולה בעקבות  גביית סכום דמי הניהול, בעקבות החוזר קיימת אפשרות לעמית לבחור בקרן ברירית המחדל שסכום דמי הניהול  שם מאוד נמוכים ביחס לשוק בעקבות הוצאות החוזר נוצר בשוק תחרות ובאופן אוטו' וגם הקרנות הגדולות הוזילו את סכום דמי הניהול. 


 מאת: פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה


  

למידע אודות עוקץ פנסיה - דיווח פנסיוני וסליקת כספים >>>

 

 
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק