גיליון אוגוסט 2019
 
 
 

פנסיה וגמל

 

לא כל המעסיקים הגדילו את הפנסיה לעובד

חכחכחכ

פנסיית חובה

תוחלת החיים עולה ויש לכך השלכות פיננסיות. ההפרשות הפנסיוניות, מאפשרות לעובד השכיר לצבור תנאים בעת פרישתו, במטרה להמשיך ברמת חיים דומה לה הוא הורגל בתקופת עבודתו ואותו שכיר לא יהפוך להיות נטל על משלם המיסים.

תיקון 12 לחוק הפיקוח על קופ"ג

המעסיק צריך "להתיישר" על פי שיעור ההפקדה הגבוה - כששיעור הפקדת התגמולים / הפקדת הפיצויים למוצר פנסיוני מסוים (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל), גבוה יותר משיעור הפקדת התגמולים / הפיצויים למוצר פנסיוני אחר – העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו.

דיווח קובץ אחיד לקופ"ג

על פי הוראות הממונה על שוק ההון באוצר נדרשים, החל ממשכורת ינואר 2017, מעסיקים, המעסיקים מעל ל 50 עובדים, לדווח במבנה אחיד לקופות הגמל והפנסיה. להוראה זו משמעויות רבות על צורת הדיווח, קבלת המשובים ועל הדיוק בהגדרה של הקופות בתוכנה.

העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

על מנת להבטיח לעובדים את קיומם של כספי פיצויי פיטורין בעת אירוע שכזה, מצד אחד, ועל מנת לאפשר למעבידים להתיר בניכוי את ההוצאה בגין התחייבות לשלם לעובדים פיצויי פיטורין בגובה ההפקדה בפועל כל שנה לקופה, מצד שני – הוקמו לפני שנים רבות קופ"ג לפיצויים.

קיבוע זכויות: טופס 161 ד'

חשוב לכל מי שהגיע לגיל הזכאות שיכיר בחשיבותו של טופס  161 ד’- זהו טופס המאפשר "קיבוע זכויות". אלה הן זכויות המגיעות בגיל זכאות, המתייחסות לפטור על הקצבה, תוך כדי מתן התחייבויות מסוימות.

הפרשות לפנסיה וביטוחי מנהלים - לקראת 2014

sharonrozenblat

שנת 2014 מביאה עימה את יישום השלב האחרון והסופי של החוק לפנסיה חובה, מכוחו של צו ההרחבה משנת 2008. שיעורי ההפרשות לפנסיה לעובדים יוגדלו החל מה-1 לינואר 2014 ויגיעו לערכיהם הסופיים: 11.5% לתגמולים (6% ע"ח המעסיק ו-5.5% ע"ח העובד) ו-6% לפיצויים ע"ח המעסיק, ובסה"כ 17.5% מהשכר (לעומת 15% בשנת 2013). שיעור זה יישאר קבוע מעתה ואילך, גם בשנים הבאות...

מעמד קופות הגמל בעימות בין טוענים לזכויות

adif

ביה"ד האזורי לעבודה דחה את עמדת קג"מ, שסירבה לשחרר את כספי הפיצויים של עובד שפוטר בשל חשד למעילה

רצף קצבה - קחו אחריות עכשיו לפני שתצטערו בעתיד

 ישנם מקרים בהם החוק מנסה לבוא לטובת העובד ומנחה את המעסיק לבצע פעולות במקומו. בפועל, התוצאה בסופו של דבר, לא תמיד לטובת העובד.

עדכונים בנושא הפרשות לפנסיה

בתאריך 1/7/2016 יועלה שיעור ההפרשה לתגמולים בחצי אחוז (מעסיק – 6.25%, עובד – 5.75%) וביום 1/1/2017 בחצי אחוז נוסף (מעסיק – 6.5%, עובד – 6%).

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק