גיליון אפריל 2019
 
 
 

פנסיה וגמל

 

אבדן כושר עבודה, מה זה אומר?

מטרת הביטוח אבדן כושר עבודה, במקרה של תאונה או מחלה המבוטח אינו יכול לעבוד כהגדרת מקרה הביטוח, חברת הביטוח תשלם לו קצבה חודשית ע"פ השכר שצויין בפוליסה עד החלמתו וחזרתו לשגרה או עד גיל פרישה.

קצבה מוכרת והחשיבות שלה בדיווח במבנה אחיד

על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני מדובר כמובן על תיקון 190...

קרן פנסיה - חוזר ברירת מחדל

תהליך ההצטרפות לקרן הפנסיה עד לפרסום החוזר היה נעשה בשני דרכים ,בחירת המבוטח על ידי טופס הצטרפות או על פי שיקול דעתו  של המעסיק במקרה שהעובד לא בחר לאיזה קרן להצטרף. היום המצב שונה..

מוצרים פנסיונים

במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.

צו הרחבה לפנסיה חובה

בינואר 2008 חל מהפך בעניין ההפקדה לקרן הפנסיה. נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים במגזר הפרטי. הרעיון המרכזי שעמד מאחורי הסכם זה הוא דאגה ושמירה על זכויות של יותר מחצי מיליון עובדים שלא היה להם הסדר פנסיה והסדרת הנושא עבור עובדים בעלי קרן פנסיה.

עולם קרנות הפנסיה

סקירת עולם קרנות הפנסיה, מצד המעסיק, העובד, והעצמאי.

לא כל המעסיקים הגדילו את הפנסיה לעובד

חכחכחכ

פנסיית חובה

תוחלת החיים עולה ויש לכך השלכות פיננסיות. ההפרשות הפנסיוניות, מאפשרות לעובד השכיר לצבור תנאים בעת פרישתו, במטרה להמשיך ברמת חיים דומה לה הוא הורגל בתקופת עבודתו ואותו שכיר לא יהפוך להיות נטל על משלם המיסים.

תיקון 12 לחוק הפיקוח על קופ"ג

המעסיק צריך "להתיישר" על פי שיעור ההפקדה הגבוה - כששיעור הפקדת התגמולים / הפקדת הפיצויים למוצר פנסיוני מסוים (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל), גבוה יותר משיעור הפקדת התגמולים / הפיצויים למוצר פנסיוני אחר – העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו.

דיווח קובץ אחיד לקופ"ג

על פי הוראות הממונה על שוק ההון באוצר נדרשים, החל ממשכורת ינואר 2017, מעסיקים, המעסיקים מעל ל 50 עובדים, לדווח במבנה אחיד לקופות הגמל והפנסיה. להוראה זו משמעויות רבות על צורת הדיווח, קבלת המשובים ועל הדיוק בהגדרה של הקופות בתוכנה.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק