גיליון דצמבר 2018
 
 
 

פנסיה וגמל

 

קרן פנסיה - חוזר ברירת מחדל

תהליך ההצטרפות לקרן הפנסיה עד לפרסום החוזר היה נעשה בשני דרכים ,בחירת המבוטח על ידי טופס הצטרפות או על פי שיקול דעתו  של המעסיק במקרה שהעובד לא בחר לאיזה קרן להצטרף. היום המצב שונה..

מוצרים פנסיונים

במאמר זה נעסוק בשוני בין המוצרים הקיימים בשוק אשר אליהם אנו מפקידים כספים במהלך כל חיינו.

צו הרחבה לפנסיה חובה

בינואר 2008 חל מהפך בעניין ההפקדה לקרן הפנסיה. נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים במגזר הפרטי. הרעיון המרכזי שעמד מאחורי הסכם זה הוא דאגה ושמירה על זכויות של יותר מחצי מיליון עובדים שלא היה להם הסדר פנסיה והסדרת הנושא עבור עובדים בעלי קרן פנסיה.

עולם קרנות הפנסיה

סקירת עולם קרנות הפנסיה, מצד המעסיק, העובד, והעצמאי.

לא כל המעסיקים הגדילו את הפנסיה לעובד

חכחכחכ

פנסיית חובה

תוחלת החיים עולה ויש לכך השלכות פיננסיות. ההפרשות הפנסיוניות, מאפשרות לעובד השכיר לצבור תנאים בעת פרישתו, במטרה להמשיך ברמת חיים דומה לה הוא הורגל בתקופת עבודתו ואותו שכיר לא יהפוך להיות נטל על משלם המיסים.

תיקון 12 לחוק הפיקוח על קופ"ג

המעסיק צריך "להתיישר" על פי שיעור ההפקדה הגבוה - כששיעור הפקדת התגמולים / הפקדת הפיצויים למוצר פנסיוני מסוים (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל), גבוה יותר משיעור הפקדת התגמולים / הפיצויים למוצר פנסיוני אחר – העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו.

דיווח קובץ אחיד לקופ"ג

על פי הוראות הממונה על שוק ההון באוצר נדרשים, החל ממשכורת ינואר 2017, מעסיקים, המעסיקים מעל ל 50 עובדים, לדווח במבנה אחיד לקופות הגמל והפנסיה. להוראה זו משמעויות רבות על צורת הדיווח, קבלת המשובים ועל הדיוק בהגדרה של הקופות בתוכנה.

העברת כספים מקופ"ג מרכזית לפיצויים

על מנת להבטיח לעובדים את קיומם של כספי פיצויי פיטורין בעת אירוע שכזה, מצד אחד, ועל מנת לאפשר למעבידים להתיר בניכוי את ההוצאה בגין התחייבות לשלם לעובדים פיצויי פיטורין בגובה ההפקדה בפועל כל שנה לקופה, מצד שני – הוקמו לפני שנים רבות קופ"ג לפיצויים.

קיבוע זכויות: טופס 161 ד'

חשוב לכל מי שהגיע לגיל הזכאות שיכיר בחשיבותו של טופס  161 ד’- זהו טופס המאפשר "קיבוע זכויות". אלה הן זכויות המגיעות בגיל זכאות, המתייחסות לפטור על הקצבה, תוך כדי מתן התחייבויות מסוימות.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק