גיליון יוני 2019
 
 
 

פנסיה וגמל

 

האם יש להפריש לפנסיה מדמי החגים?

ערב החגים הבאים עלינו לטובה נשאלת השאלה האם יש להפריש לקרן הפנסיה הפרשות בגין דמי חגים.

התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים:

ב 01/07/2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-21
"התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים-תיקון"

תזכורת למעסיקים: הפרשות לפנסיה וקופות גמל אינן המלצה אלא חובה

בית הדין לעבודה פסק פיצויים משמעותיים לעובד חברת "דלתון עבודות אלומיניום", שלא הפרישה כספים עבורו, ואף סירבה לשלם לו פיצויי פיטורים אחרי שנאלץ לעזוב. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות החברה.

השינויים הצפויים בהליך קביעת קרנות ברירת מחדל

ב 06/06/2018 פורסמה טיוטת הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות, חשוב לציין שהחוזר הנ"ל הינו טיוטה ויכול להיות שיעשו בו שינויים.

בודקים את ההפרשות לפנסיה

סקר עוקץ פנסיה - מבדיקה של אלפי תלושי שכר : אחת מכל 20 הפקדות של המעסיק נכשלת.

השינויים הצפויים במבנה האחיד

השינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טיוטה " חוזר גופים מוסדיים 2018-55:

נוהל קבלת עובד חדש או שינוי קופה ע"י עובד קיים, רקע ודגשים:

אחת מהבעיות הנפוצות שמעסיקים רבים נתקלים בדיווח הראשוני לתוכנית הפנסיונית עבור עובד חדש היא משך הזמן הארוך עד קליטת הכספים בתוכנית העובד, ואף לפעמים אי קליטת הכספים של העובד ע"י הקופה והחזרת הכספים למעסיק, מצב שגורם לפגיעה בזכויות הפנסיוניות של העובד ולא מעט כאב ראש עבור המעסיק.

הוראות לעניין בחירת קופת גמל, רקע ודגשים:

תחילה נבין מהי קופת ברירת מחדל , קופת ברירת מחדל זו קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם , או מכוחם , לצורך הפקדת תשלומים לפי סעיף 20 (ב) לחוק קופות גמל , במקרה שהעובד לא בחר בקופת גמל אחרת לאחר שניתנה לו ההזדמנות לעשות כן.

מהו המועד שממנו חובה על המעסיק להתחיל להפריש לפנסיה לעובד חדש

צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק קובע כי לגבי עובד חדש שיש לו קופת פנסיה פעילה בעת תחילת עבודתו, החובה להפריש מתחילה ביום הראשון לעבודתו. לעובד שאין לו קופת פנסיה פעילה בתחילת עבודתו, המועד להפרשה מתחיל לאחר 6 חודשי עבודה.

מעסיק שלא הפריש פנסיה, ישלם מאות אלפי ש' למשפחת העובד המנוח

בית הדין לעבודה השתכנע שמדובר במעסיק בעייתי, שמקים ומפרק חברות במטרה להתחמק מתשלום חובותיו כלפי העובדים ומשפחותיהם.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק