גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

דעות חלוקות לגבי מיסוי פיצויי פיטורין

arier3מאז ששיעור המס על רווח הון הופחת לכמחצית שיעור המס החל על הכנסת עבודה, עלתה בעוצמה שאלת מעמדם לצורכי מס של פיצויי פרישה המשולמים על ידי מעביד לעובד שפרש. שכן, קביעה כי מדובר בפיצוי הוני משמעה חיסכון מחצית מס ההכנסה שיחול על הפיצוי.

האופציות שהוקצו לפני תיקון 132 ומומשו לאחריו יחויבו במס מלא

arier3ביום 4.12.2012 קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"מ 27331-12-09 שמואל הדר נגד פקיד שומה רמלה, כי לא יחול חישוב הליניארי בקשר לשיעור המס שיחול על מניות שהוקצו לעובדים מכוח סעיף 102 לפקודה לפני 31.12.2002 ומומשו לאחר מועד זה, כדלקמן:

 

היערכות ופעולות לתום שנת המס 2011

 sorayaצמצום ותכנון חבות המס מחייבים היערכות נאותה, לפני תום שנת המס, במיוחד לאור המלצות וועדת טרכטנברג. כמו כן, כמדי שנה, נדרשים עסקים לבצע מספר פעולות עד ליום 31.12.11, ביניהם ספירת מלאי, ספירת קופה ורישום ספידומטר של כלי הרכב. להלן טיפים ונושאים נבחרים לבחינה לקראת תום שנת המס ופעולות נדרשות עד למועד זה.

העברת עובדים בין מעסיקים

sorayaבחודש מאי 2011 פורסם חוזר מס הכנסה 6/2011 בדבר העברת עובדים בין מעסיקים ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל ("החוזר"). החוזר דן, בין היתר, בהעברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה והעברת עובדים בין מעבידים בשליטה שאינה זהה.

תוכנות הנהח"ש רב-שנתיות – שדה מוקשים לביקורת ?

קרה לך לאחרונה שקיבלת לביקורת מאזן בוחן לא מאוזן ?

תופעה זו נפוצה עם המעבר מתוכנות הנהח"ש השנתיות ב-DOS לתוכנות הרב-שנתיות בחלונות.     

 

 

מענק לעובד בתמורה לויתור על זכותו להתנגד לשינוי ארגוני חייב במס

rachel-efratyבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל לאחרונה את ערעורו של מר חיים ניסים מחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ[1][1] (להלן-  בז"ן) נגד פקיד השומה חיפה וקבע כי מענקים שניתנו לעובדים בהליך ההפרטה הינם בגדר תקבול הוני שניתן לעובדים כתמורה בעבור ויתור על ה"זכות להתנגד" לשינוי מבני.

תשלום מס הכנסה בגין מתנות לעובדים

datafax-sהאם יש לחייב עובדים בתשלום מס הכנסה בגין "שי לחגים" ומתנות שהם מקבלים מאת מעבידיהם לקראת החגים?

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק