גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

בשורה למתמחים בעריכת דין, ראיית חשבון ומתמחים אחרים

arier3לאחרונה, התקבל תיקון 189 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לבחור דחיית מועד לקבלת נקודות זיכוי לבוגרי תואר ראשון או שני בשנה אחת, לאחר תקופת ההתמחות.

מיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה

arier3ביום 25 באוגוסט 2011 נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, שרותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה כמעסיקים, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, כארגון היציג של הרופאים, אשר הסדיר את תנאי העסקתם של הרופאים. במקביל, לאור המצוקות הקיימות במערכת הבריאות בישראל, אישר הממונה על השכר באוצר תשלום מענקים מיוחדים במטרה לעודד מעבר וגיוס מתמחים ורופאים לעבודה בפריפריה ו/או במקצועות שהוגדרו כמצויים במצוקה.

 

העסקת עובדים זרים - רק עם היתר ותוך מתן זכויות בהתאם לחוקי העבודה

dalia_efrat-levi-sבשנים האחרונות אנו עדים לגידול ניכר בכמות העובדים הזרים המועסקים בכל רחבי המדינה ובמגוון רחב של עיסוקים. מסתבר כי, מעבידים רבים מעסיקים עובדים זרים מבלי לדעת כי העסקתם של אלה מותרת אך ורק במספר ענפים (למשל, בניין, חקלאות, סיעוד) בהתאם למכסות שנקבעות על ידי הממשלה ובתנאים מסוימים. בכלל זה, למשל, רק אם בידי המעסיק היתר להעסקתם.

מיסוי יחיד - "נפרדנו כך" - סופו של החישוב הנפרד? לאו דווקא !

hiba_ishai1ביום 24.6.2012 ניתנה החלטתו של נשיא ביהמ"ש העליון לדחות את העתירה לדיון נוסף בעניין שבנדון (להלן "הלכת מלכיאלי") ולמעשה סתם את הגולל בפני חלק לא מבוטל של נישומים אשר בחרו בשנים האחרונות ביישום החישוב הנפרד - בהתאם לפרשנות העולה מהלכת קלס.

תביעה: המעסיק פיטר אותי בעודי בהריון כי נעדרתי לצורך בדיקות רפואיות

PsakDinLogo_3עובדת טענה כי הופלתה מחמת הריונה כאשר פוטרה בשל היעדרויות לצורך בדיקות רפואיות. המעסיק טען מנגד כי היעדרויותיה התכופות של העובדת גרמו לו לנזקים וביקש לחייבה בהם. מה נקבע?

מסלולים ירוקים לקבלת החלטות מיסוי תמחור מחדש ומימוש נטו של אופציות לעובדים

rachel-efratyרשות המסים השיקה היום שני מסלולים ירוקים חדשים לקבלת החלטות מיסוי וזאת בהמשך למגמה של ייעול תהליכי העבודה במוסד להחלטות מיסוי וכחלק ממהלך מתמשך של פתיחת "מסלולים ירוקים" למתן החלטות מיסוי.

השתלמויות ולימודים כהוצאות מוכרות או לנקודות זיכוי מס

arier3סטודנטים ומעסיקיהם - הכתבה הזאת מיועדת לכם.

איך מבקשים "סליחה" ממס הכנסה

amit-hartov-sאת העונש בגין "החטא" שבין נישום לפקיד השומה משלמים עוד בעולם הזה, בין אם ע"י הגבלת חופש התנועה של הנישום ע"י מאסר מאחורי סורג ובריח ובין אם בתשלום קנס פלילי כבד. כך או אחרת, אי עמידה בלשון חוקי המס השונים, המגדירים את חובתו של האזרח משלם המיסים כלפי המדינה, משמעה ענישה חמורה.

מצעד התירוצים - על אי דיוקים בדיווח והעלמת מס

amit-hartov-sללא מעט בבעלי עסקים בישראל, יש סיבה טובה להיכנס ללחץ. יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים אמר לאחרונה, כי בשנת 2011 תפעיל הרשות פעילות מוגברת של אכיפה – ביקורות משולבות של אלפי עסקים בתחומי ניהול ספרים, שומה, הוצאה לפועל וחקירות.

"משפט שלמה" להכרה בהוצאות רכב צמוד ושווי רכב

arier3מה עושים עם קביעת שווי רכב צמוד לעובדים שנוסעים נסיעות רבות ברכב צמוד של המעביד לצורכי עבודתם, אך נאלצים לשלם מיסוי גבוה על שווי הרכב הצמוד רק בשל קביעות אומדניות שנקבעו בתקנות על ידי רשות המיסים בישראל? בפס"ד חדש שהתפרסם ביום 12.5.2011 בעניין עיריית מעלה אדומים שיוצגה על ידי משרדנו ניתנת תשובת "משפט שלמה" לשאלה זו. 

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק