גיליון דצמבר 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

הטבות מס לחייל/ת המשוחרר/ת

arier3באיגרת לחייל המשוחרר שפורסמה בינואר על ידי רשות המיסים בישראל, מובהרות ההטבות במס המוענקות למשתחרר/ת מ"שירות סדיר" זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר, כדלהלן:

עיקול כספים מעובד – מורה נבוכים

dganit_lapidor-sלא אחת, מקבל מעסיק הודעה כי עליו לעקל כספים משכר עובדיו בשל חובות שיש להם בבנק, במשכנתא, שיקים שנתנו ולא כובדו וכו'. על אף אי הנעימות שכרוכה בכך, אי ידיעת החוק והתקנות עלולה להכניס את המעסיק לעימות עם מטילי העיקול כאשר התנהלות לא נכונה יכולה להביא לכך שהמעסיק יידרש לשלם לאותם גופים כספים.

החזרי מס לשכירים: כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

bergman-sחרף העובדה כי רבים מהשכירים עומדים בקריטריונים המזכים אותם בקבלת החזר מס, בפועל, המציאות מלמדת כי שיעור נמוך מאוכלוסייה זאת פונה לממש את זכאותו. לכאורה, נדמה היה כי חוסר מודעות כללי לנושא הוא ההסבר לכך, אולם לצורך קבלת הסבר ממצה ומדויק יותר, קיימה לאחרונה חברת עוקץ מערכות סקר שעונה על השאלות שעולות.

 

בשורה למתמחים בעריכת דין, ראיית חשבון ומתמחים אחרים

arier3לאחרונה, התקבל תיקון 189 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לבחור דחיית מועד לקבלת נקודות זיכוי לבוגרי תואר ראשון או שני בשנה אחת, לאחר תקופת ההתמחות.

מיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה

arier3ביום 25 באוגוסט 2011 נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, שרותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה כמעסיקים, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, כארגון היציג של הרופאים, אשר הסדיר את תנאי העסקתם של הרופאים. במקביל, לאור המצוקות הקיימות במערכת הבריאות בישראל, אישר הממונה על השכר באוצר תשלום מענקים מיוחדים במטרה לעודד מעבר וגיוס מתמחים ורופאים לעבודה בפריפריה ו/או במקצועות שהוגדרו כמצויים במצוקה.

 

העסקת עובדים זרים - רק עם היתר ותוך מתן זכויות בהתאם לחוקי העבודה

dalia_efrat-levi-sבשנים האחרונות אנו עדים לגידול ניכר בכמות העובדים הזרים המועסקים בכל רחבי המדינה ובמגוון רחב של עיסוקים. מסתבר כי, מעבידים רבים מעסיקים עובדים זרים מבלי לדעת כי העסקתם של אלה מותרת אך ורק במספר ענפים (למשל, בניין, חקלאות, סיעוד) בהתאם למכסות שנקבעות על ידי הממשלה ובתנאים מסוימים. בכלל זה, למשל, רק אם בידי המעסיק היתר להעסקתם.

מיסוי יחיד - "נפרדנו כך" - סופו של החישוב הנפרד? לאו דווקא !

hiba_ishai1ביום 24.6.2012 ניתנה החלטתו של נשיא ביהמ"ש העליון לדחות את העתירה לדיון נוסף בעניין שבנדון (להלן "הלכת מלכיאלי") ולמעשה סתם את הגולל בפני חלק לא מבוטל של נישומים אשר בחרו בשנים האחרונות ביישום החישוב הנפרד - בהתאם לפרשנות העולה מהלכת קלס.

תביעה: המעסיק פיטר אותי בעודי בהריון כי נעדרתי לצורך בדיקות רפואיות

PsakDinLogo_3עובדת טענה כי הופלתה מחמת הריונה כאשר פוטרה בשל היעדרויות לצורך בדיקות רפואיות. המעסיק טען מנגד כי היעדרויותיה התכופות של העובדת גרמו לו לנזקים וביקש לחייבה בהם. מה נקבע?

מסלולים ירוקים לקבלת החלטות מיסוי תמחור מחדש ומימוש נטו של אופציות לעובדים

rachel-efratyרשות המסים השיקה היום שני מסלולים ירוקים חדשים לקבלת החלטות מיסוי וזאת בהמשך למגמה של ייעול תהליכי העבודה במוסד להחלטות מיסוי וכחלק ממהלך מתמשך של פתיחת "מסלולים ירוקים" למתן החלטות מיסוי.

השתלמויות ולימודים כהוצאות מוכרות או לנקודות זיכוי מס

arier3סטודנטים ומעסיקיהם - הכתבה הזאת מיועדת לכם.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק