גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

תיקון שיעור הריבית לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

rachel-efratyהרינו להביא לידיעתכם, כי שיעור הריבית לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה תוקן בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב- 2011 ל – 5.24% החל מיום 2 בדצמבר 2011. עד לתיקון השיעור הקבוע לעניין הסעיף הינו 4%.

כיסוי משיכות חובה או יצירת הלוואת בעלים ע"י מכר דירה לחברה

החל מיום 1.1.2015 רכישת דירת מגורים לחברה, לצורך מגורי בעליה לפחות, תיחשב אוטומטית כמשיכת דיבידנדים החייבת במס.>>>

תשלומי מעסיק לעובד ייחשבו כהכנסת עבודה או רווח הון?

arier3מה דינם של תשלומים מיוחדים למינן שמשלם מעסיק לעובד, כגון: מענקי הפרטה,
פיצויי פיטורין, פיצויי נזיקין, פיצוי בגין עוגמת נפש, דמי שתיקה, ויתור על תחרות?
האם הם רק "הכנסת עבודה" החייבת במס שולי רגיל, או הם יכולים להיות גם
הכנסה הונית החייבת בידי העובד רק במס רווח הון בשיעור של עד 25% בלבד?

מבצע אכיפה של משרד התמ"ת במשרדי עורכי דין

misimממצאים ראשוניים ממבצע האכיפה לבדיקת זכויות עובדים במשרדי עורכי דין  חושפים כי 63% ממשרדי עורכי הדין בישראל שנבדקו, לא פירטו כנדרש בחוק את תלושי השכר של עובדיהם. נתונים נוספים - בכתבה הבאה.

בהמ"ש העליון מאפשר אפליה לרעה של זוגות נשואים העובדים יחד

arier3פס"ד מלכיאלי אשר ניתן ביום 1.2.2012 נוגע ופוגע לא רק בבני הזוג מלכיאלי, שקורי וכהן שעמדו על זכותם לשוויון בנטל המס לעומת בני זוג אחרים שאינם עובדים יחד לפרנסתם. דינם של עשרות אלפי זוגות נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלותם, נחרץ בפסק הדין.

האם ניתן למשוך כספים מחברה משפחתית ללא תשלום מס?

yishaicohenניתן לחלק רווחים מהחברה המשפחתית ללא חיוב במס בגובה מלוא ההכנסות של החברה המשפחתית וזאת ללא התחשבות בהפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבה ואשר יוחסו לנישום המייצג. (ע"פ פס"ד בביהמ"ש המחוזי בעניין רז - ע"מ 41765-02-12).

נקודות זיכוי לעובד זר חוקי - החל משנת 2015

הרינו להביא לידיעתכם כי פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), התקנות יחולו בחישוב המס על הכנסה שהופקה מיום 1 בינואר 2015 ואילך. >>>

הטבות מס לחייל/ת המשוחרר/ת

arier3באיגרת לחייל המשוחרר שפורסמה בינואר על ידי רשות המיסים בישראל, מובהרות ההטבות במס המוענקות למשתחרר/ת מ"שירות סדיר" זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר, כדלהלן:

עיקול כספים מעובד – מורה נבוכים

dganit_lapidor-sלא אחת, מקבל מעסיק הודעה כי עליו לעקל כספים משכר עובדיו בשל חובות שיש להם בבנק, במשכנתא, שיקים שנתנו ולא כובדו וכו'. על אף אי הנעימות שכרוכה בכך, אי ידיעת החוק והתקנות עלולה להכניס את המעסיק לעימות עם מטילי העיקול כאשר התנהלות לא נכונה יכולה להביא לכך שהמעסיק יידרש לשלם לאותם גופים כספים.

החזרי מס לשכירים: כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

bergman-sחרף העובדה כי רבים מהשכירים עומדים בקריטריונים המזכים אותם בקבלת החזר מס, בפועל, המציאות מלמדת כי שיעור נמוך מאוכלוסייה זאת פונה לממש את זכאותו. לכאורה, נדמה היה כי חוסר מודעות כללי לנושא הוא ההסבר לכך, אולם לצורך קבלת הסבר ממצה ומדויק יותר, קיימה לאחרונה חברת עוקץ מערכות סקר שעונה על השאלות שעולות.

 

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק