גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

דמי ניהול אינם הכנסת עבודה אם לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק

התופעה של הקמת חברה לצורך מתן שירותי ניהול לחברה אחרת, הפכה להיות נפוצה יותר ויותר בהתקשרויות עסקיות. אלא, שהתקשרות כזו, לתשלום דמי ניהול יכולה להיחשב כתכנון מס מותר, או כתכנון מס אסור.

דמי חבר אינם חלק מההכנסה החייבת של העובד

 

האם דמי חבר ודמי טיפול (להלן: “דמי הארגון”) המשולמים למוסדות ההסתדרות, הינם הוצאה של העובד המותרת לעובד כנגד שכרו? ולפיכך, האם יחושבו מס השכר ומס המעסיקים על השכר בניכוי הוצאה זו, או שמא יוטלו על הכנסתו של העובד ולא הכנסתו החייבת?

הטעויות בהצגת משיכות בעלים מהווה עבירה פלילית

arier3תופעת משיכות כספים של בעלי מניות מהחברות שבבעלותם, ממשיכה לגבות מחיר יקר בחבויות מיסוי המוטלות על הבעלים, אשר מושכים את הכספים שלא על מנת להחזירם כהלוואות מסודרות ועם בטחונות, אלא כתחליף למשיכת משכורות או דיבידנדים.

נדחתה עמדת פקיד השומה כי תקבול לחברה הוא שכר עבודה למנהלה

 

האם תשלומים ששולמו עבור מניות הם בעצם שכר עבודה למנהל המוכרת, או שמא הם מהווים רווח הון אצל חברת האם, בגין מכירת מניות חברת הבת?

עובדים הנשלחים לעבודה בחו"ל ישלמו הרבה יותר מיסים?!

עובדים הנשלחים לחו"ל על ידי מעסיקים ישראלים, ולא עושים רילוקשיין מלא, ישלמו מס הכנסה גבוה יותר, מאשר עובדים שעשו רילוקשיין מלא והפסיקו להיות תושבי ישראל, ואף יותר מס מאשר תושבי ישראל אחרים העובדים בחו"ל שלא מטעם מעסיק ישראלי.

משיכות בעל שליטה מהחברה שלו הן שכר עבודה

arier3

ביום 9.12.2013 חזר וקבע בית המשפט העליון בע"א 8231/11 יוסף מושקוביץ נ' פקיד שומה חיפה כי סיווג הלוואות שקיבל המערער מחברה ציבורית שבשליטתו הן למעשה הכנסת עבודה.

היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות

חובת ההוכחה כי העובד הזר הוא "תושב ישראל" חלה על המעסיק ובזמן אמת –
במועד שבו החלו העובדים לעבוד אצלו, או לפחות בתקופת העסקתו אצל המעסיק>>>

ניכוי הוצאות אש"ל

rachel-efratyביום 13 ביולי 2011 נתקבלה עתירה[1][1] לגבי הסכום המותר בניכוי הוצאות אש"ל ונקבע כי על שר האוצר להפעיל את סמכותו ולעדכן את הסכומים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל לתקופה שמיום 1 במרץ 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2010.

הכנסות - זקיפת שווי רכב חלקי - אימוץ התכלית הכלכלית

ביום 21 באוקטובר 2014, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי ביחס להקלות בזקיפת שווי שימוש ברכב,  בנסיבות מסוימות. להלן עיקרי החוזר >>>

עדכון סכומי הוצאות האש"ל

arier3הוצאות האש"ל המוכרות למס עודכנו בתקנות שפורסמו ביום 20.11.2011, זאת בעקבות פסק הדין שניתן בביהמ"ש העליון (בג"צ 1878/09) בעתירה שהוגשה ע"י לשכת ארגוני העצמאים והעסקים (לה"ב) לפני כארבעה חודשים.
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק