גיליון דצמבר 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

הגשת דוחות מס ליחידים לשנת המס 2014 - חידושים, שינויים, הבהרות ודגשים

ביום 17.4.2015 פרסמה רשות המיסים בישראל הו”ב מס הכנסה מס’ 3/2015 בנושא ניתוב שלב א’ בעת שידור דוחות המס ליחידים ולחברות שיוגשו בקרוב לפקידי השומה. להלן עיקרי השינויים >>>

תתאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר

רשות המסים תאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר,
עבור נזקי מבצע 'צוק איתן'. אחת בגין יולי והשנייה בגין אוגוסט.

מיסוי הפקדה לקצבת גישור עד לגיל פרישה

סכום חד פעמי שיועבר לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר עבור עובד אשר טרם הגיע לגיל פרישה, יהיה פטור מניכוי במקור ולא ייחשב כהכנסתו של הפורש.

דמי ניהול אינם הכנסת עבודה אם לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק

התופעה של הקמת חברה לצורך מתן שירותי ניהול לחברה אחרת, הפכה להיות נפוצה יותר ויותר בהתקשרויות עסקיות. אלא, שהתקשרות כזו, לתשלום דמי ניהול יכולה להיחשב כתכנון מס מותר, או כתכנון מס אסור.

דמי חבר אינם חלק מההכנסה החייבת של העובד

 

האם דמי חבר ודמי טיפול (להלן: “דמי הארגון”) המשולמים למוסדות ההסתדרות, הינם הוצאה של העובד המותרת לעובד כנגד שכרו? ולפיכך, האם יחושבו מס השכר ומס המעסיקים על השכר בניכוי הוצאה זו, או שמא יוטלו על הכנסתו של העובד ולא הכנסתו החייבת?

הטעויות בהצגת משיכות בעלים מהווה עבירה פלילית

arier3תופעת משיכות כספים של בעלי מניות מהחברות שבבעלותם, ממשיכה לגבות מחיר יקר בחבויות מיסוי המוטלות על הבעלים, אשר מושכים את הכספים שלא על מנת להחזירם כהלוואות מסודרות ועם בטחונות, אלא כתחליף למשיכת משכורות או דיבידנדים.

נדחתה עמדת פקיד השומה כי תקבול לחברה הוא שכר עבודה למנהלה

 

האם תשלומים ששולמו עבור מניות הם בעצם שכר עבודה למנהל המוכרת, או שמא הם מהווים רווח הון אצל חברת האם, בגין מכירת מניות חברת הבת?

עובדים הנשלחים לעבודה בחו"ל ישלמו הרבה יותר מיסים?!

עובדים הנשלחים לחו"ל על ידי מעסיקים ישראלים, ולא עושים רילוקשיין מלא, ישלמו מס הכנסה גבוה יותר, מאשר עובדים שעשו רילוקשיין מלא והפסיקו להיות תושבי ישראל, ואף יותר מס מאשר תושבי ישראל אחרים העובדים בחו"ל שלא מטעם מעסיק ישראלי.

משיכות בעל שליטה מהחברה שלו הן שכר עבודה

arier3

ביום 9.12.2013 חזר וקבע בית המשפט העליון בע"א 8231/11 יוסף מושקוביץ נ' פקיד שומה חיפה כי סיווג הלוואות שקיבל המערער מחברה ציבורית שבשליטתו הן למעשה הכנסת עבודה.

היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות

חובת ההוכחה כי העובד הזר הוא "תושב ישראל" חלה על המעסיק ובזמן אמת –
במועד שבו החלו העובדים לעבוד אצלו, או לפחות בתקופת העסקתו אצל המעסיק>>>

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק