גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

העתקת הכנסה או שימוש בהכנסה

לא תמיד קל לאתר את בעל העסק, אשר אליו יש לייחס את ההכנסות הנובעות מהעסק. בעניין בנלי קבע בית המשפט העליון כי לשם איתור הגורם החב במס בגין ההכנסות הנובעות מהעסק, יש לזהות את בעל השליטה בעסק.

מיסוי אפשרות תחרות עם המעסיק

כאשר עובד אינו בעל יכולת ממשית להתחרות במעסיקו, לא תתקבל טענתו כי התקבול שקיבל מהמעסיק הוא תקבול הוני בגין ויתור על זכותו להתחרות במעסיקו.

מיסוי תשלום פיצוי לעובד

טענה כי סכום שקיבל עובד שולם לו בגין ויתור על תחרות, חייבת להיות מגובה בראיות ברורות. כאשר ההסכמים אינם מראים כי התמורה הנוספת שולמה כנגד ויתור על חופש העיסוק או אי תחרות, לא תתקבל הטענה והתקבול יחויב במס מלא. אך עובד יכול להפריך את הטענה והחזקה בראיות ברורות.

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

arier3

חוזר ניכויים של רשות המיסים בישראל
להלן הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים בנושא העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2014. בהנחיה זו מובאים שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים לשנת המס 2014.

קביעה נכונה של שווי שימוש מרכב צמוד לעובד

לפניכם נימוקים רבים, המצדיקים את קבלת הדרישה לקבוע את שווי הרכב הצמוד לעובד לפי חישוב ספציפי, ולא על בסיס גלובלי. כנגד הטענה העיקרית של חיסכון רכישת הרכב על ידי העובד, יש טענות נגדיות מוצקות, המביאות להפחתת המס...

פסילת ספרים אינה סוף פסוק כלפי הנישום

בפסילת ספרים חייב פקיד השומה לבסס את השומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לנישום על בסיס הנתונים הרלבנטיים לעסק וההיגיון הכלכלי.

תקבולים שהוסדרו מראש בהסכם עבודה חייבים במס רגיל

האבחנה בין תקבול המהווה הכנסה הונית בידי מקבלה ומתחייב לפי סעיף91 (ב) לפקודה במס קבוע של 25% (או 30% למכירת מניות השליטה בידי בעל שליטה מהותי), לבין הכנסה המסווגת כפירותית ובעלות מס שולי עד 50% לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

הגשת דוחות מס ליחידים לשנת המס 2014 - חידושים, שינויים, הבהרות ודגשים

ביום 17.4.2015 פרסמה רשות המיסים בישראל הו”ב מס הכנסה מס’ 3/2015 בנושא ניתוב שלב א’ בעת שידור דוחות המס ליחידים ולחברות שיוגשו בקרוב לפקידי השומה. להלן עיקרי השינויים >>>

תתאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר

רשות המסים תאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר,
עבור נזקי מבצע 'צוק איתן'. אחת בגין יולי והשנייה בגין אוגוסט.

מיסוי הפקדה לקצבת גישור עד לגיל פרישה

סכום חד פעמי שיועבר לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר עבור עובד אשר טרם הגיע לגיל פרישה, יהיה פטור מניכוי במקור ולא ייחשב כהכנסתו של הפורש.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק