גיליון דצמבר 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

ביה"מ העליון בעניין היטל העסקת עובדים זרים

 

בפסק הדין בעניין מלונות ישרוטל קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כי בהחלט ייתכן כי עובד זר, ובמיוחד עובדים פליטים מאריתריאה וסודן ייחשבו כתושבי ישראל ולכן לא יחול עליהם חוק עובדים זרים ומעסיקיהם פטורים מהיטל בגין עובדים אלו.

שומות מס על ועדי העובדים וארגונים יציגים

הטבות אשר ניתנות באמצעות ועדי עובדים או הארגון היציג שלהם, והן מסובסדות על ידי המעביד, חייבות במס אשר עלול להיות מוטל בשומות ניכויים על ועד העובדים או על הארגון היציג. ועדי עובדים - היזהרו !!!

מעמד פרילנסר כשכיר או עצמאי?

לא תמיד ייראו פרי-לנסר כעובד שכיר של המעסיק. כך נפסק בעניין צרפתי בו מחד, הקשר בין הצדדים היה ארוך והעובד השתלב בחברה ומאידך, ניהל עסק, נתן שירותים לאחרים, והשתכר השתכרות כמעט שווה להשתכרותו מהחברה.

העתקת הכנסה או שימוש בהכנסה

לא תמיד קל לאתר את בעל העסק, אשר אליו יש לייחס את ההכנסות הנובעות מהעסק. בעניין בנלי קבע בית המשפט העליון כי לשם איתור הגורם החב במס בגין ההכנסות הנובעות מהעסק, יש לזהות את בעל השליטה בעסק.

מיסוי אפשרות תחרות עם המעסיק

כאשר עובד אינו בעל יכולת ממשית להתחרות במעסיקו, לא תתקבל טענתו כי התקבול שקיבל מהמעסיק הוא תקבול הוני בגין ויתור על זכותו להתחרות במעסיקו.

מיסוי תשלום פיצוי לעובד

טענה כי סכום שקיבל עובד שולם לו בגין ויתור על תחרות, חייבת להיות מגובה בראיות ברורות. כאשר ההסכמים אינם מראים כי התמורה הנוספת שולמה כנגד ויתור על חופש העיסוק או אי תחרות, לא תתקבל הטענה והתקבול יחויב במס מלא. אך עובד יכול להפריך את הטענה והחזקה בראיות ברורות.

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

arier3

חוזר ניכויים של רשות המיסים בישראל
להלן הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים בנושא העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2014. בהנחיה זו מובאים שיעורי המס, הניכויים, הזיכויים וכן הקנסות והעיצומים הכספיים, כשהם מעודכנים לשנת המס 2014.

קביעה נכונה של שווי שימוש מרכב צמוד לעובד

לפניכם נימוקים רבים, המצדיקים את קבלת הדרישה לקבוע את שווי הרכב הצמוד לעובד לפי חישוב ספציפי, ולא על בסיס גלובלי. כנגד הטענה העיקרית של חיסכון רכישת הרכב על ידי העובד, יש טענות נגדיות מוצקות, המביאות להפחתת המס...

פסילת ספרים אינה סוף פסוק כלפי הנישום

בפסילת ספרים חייב פקיד השומה לבסס את השומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לנישום על בסיס הנתונים הרלבנטיים לעסק וההיגיון הכלכלי.

תקבולים שהוסדרו מראש בהסכם עבודה חייבים במס רגיל

האבחנה בין תקבול המהווה הכנסה הונית בידי מקבלה ומתחייב לפי סעיף91 (ב) לפקודה במס קבוע של 25% (או 30% למכירת מניות השליטה בידי בעל שליטה מהותי), לבין הכנסה המסווגת כפירותית ובעלות מס שולי עד 50% לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק