גיליון דצמבר 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

שינויי מיסוי דרסטיים - בתוכנית הכלכלית לשנת 2017-2018

שינויים ועדכוני חקיקה עומדים לעשות זעזועים משמעותיים במערכות המס בישראל. כך מוצע בהצעת החלטות ממשלה שתעלה לדיון בקרוב, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2017-2018, בתמצית, כדלקמן:  

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

ביום 7.6.15 פרסמה רשות המסים מדריך בדבר הטבות במס להורים עם ילדים קטנים אשר יגדילו את הכנסתם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים, כדלקמן:

מתנות לעובדים, לקוחות וספקים מוכרות במס

כל בעל עסק ולא רק הוא, יודעים כי מתנות נותנים לא רק מבחירה חופשית, אלא, פעמים רבות, זו  חובה, כדי לשמור על העובדים מרוצים בעסק, כדי לשמור על קשר טוב עם לקוחות או ספקים ועם נותני שירותים אחרים ועוד. אך בעיני רשויות המס, מתנות אינן תמיד הוצאה מוכרת בכלל או רק בסכום מוגבל ולפעמים מגוחך.   

ככלל: תקבול בגין "אי תחרות" חייב במס מלא

פיצוי בגין התניית אי תחרות עליה חותם עובד כשהוא מתחייב לא להתחרות בעסקי המעסיק למשך תקופת זמן מוגבלת לאחר שיפרוש מעבודתו, הוא פיצוי אשר בא חלף הכנסה פירותית מעבודה, אשר העובד היה יכול להשתכר בעתיד ולכן דינו כדין שכר העבודה – חייב במס מלא.

היטל ונקודות זיכוי בגין עובדים מסודן ואריתראה

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע, כי חל היטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים מסודן ואריתריאה שלא הוכיחו כי הם "פליטים" או "מבקשי מקלט", אך יש לתת להם נקודות זיכוי מס.

חישוב נפרד לשני בני זוג רואי חשבון

אמנם, החל מיום 1.1.2014 הצלחנו לתקן את סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה ולאפשר חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד, גם אם הם עובדים בעסק/חברה בבעלותם. אך הדיונים בסוגיה זו עדיין ממשיכים לגבי שנות המס הקודמות לתיקון. 

עובדים זרים זכאים לזיכוי מס גם ללא אשרת עבודה מתאימה

המחוזי בת"א קיבל באחרונה ערעור של מעסיקה וחלק על פקיד שומה שהתנגד להעניק לעובדים אריתראים נקודות זיכוי לעניין מס הכנסה, בטענה שהעסקתם אינה מותרת. השופט: הזכות לעבוד נגזרת מכבוד האדם וחירותו.   

הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

הרכיב היחיד בחסכון הפנסיוני שהיה עד עתה כולו פטור ממס בעת ההפקדה לקופ”ג הוא בגין רכיב פיצויי פיטורים. כך למשל, קיימת תקרה, להפקדות המעסיק לתגמולים ולהפקדות המעסיק לקרן השתלמות. עם זאת, פיצויי פיטורים היו חייבים במס בעת המשיכה בלבד, וזאת רק מעל סכום תקרה של 12,200 ₪ (ב2017) לכל שנת עבודה.

העסקת מסתננים מסודן ומאריתריאה חייבת בהיטל עובדים זרים

יש להחיל היטל בגין הכנסת עבודה גם על העסקת מסתננים מסודן ואריתריאה השוהים בארץ, מכוח אשרת שהייה זמנית על פי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. כל עוד עומדות הוראות החוק בתוקף, וכל עוד לא תכיר המדינה במסתננים כפליטים. 

תביעה ייצוגית בעניין שווי רכב צמוד לעובד

ביהמ"ש המחוזי בת"א, דחה בקשה להכיר בנושא אופן קביעת שווי רכב צמוד לעובד, לפי אופי השימוש ברכב, כמצדיק תביעה ייצוגית בשם כל העובדים המקבלים רכב צמוד מהמעסיק שלהם. טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק