גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

ככלל: תקבול בגין "אי תחרות" חייב במס מלא

פיצוי בגין התניית אי תחרות עליה חותם עובד כשהוא מתחייב לא להתחרות בעסקי המעסיק למשך תקופת זמן מוגבלת לאחר שיפרוש מעבודתו, הוא פיצוי אשר בא חלף הכנסה פירותית מעבודה, אשר העובד היה יכול להשתכר בעתיד ולכן דינו כדין שכר העבודה – חייב במס מלא.

היטל ונקודות זיכוי בגין עובדים מסודן ואריתראה

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע, כי חל היטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים מסודן ואריתריאה שלא הוכיחו כי הם "פליטים" או "מבקשי מקלט", אך יש לתת להם נקודות זיכוי מס.

חישוב נפרד לשני בני זוג רואי חשבון

אמנם, החל מיום 1.1.2014 הצלחנו לתקן את סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה ולאפשר חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד, גם אם הם עובדים בעסק/חברה בבעלותם. אך הדיונים בסוגיה זו עדיין ממשיכים לגבי שנות המס הקודמות לתיקון. 

עובדים זרים זכאים לזיכוי מס גם ללא אשרת עבודה מתאימה

המחוזי בת"א קיבל באחרונה ערעור של מעסיקה וחלק על פקיד שומה שהתנגד להעניק לעובדים אריתראים נקודות זיכוי לעניין מס הכנסה, בטענה שהעסקתם אינה מותרת. השופט: הזכות לעבוד נגזרת מכבוד האדם וחירותו.   

הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים מעבר לתקרה יחוייבו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

הרכיב היחיד בחסכון הפנסיוני שהיה עד עתה כולו פטור ממס בעת ההפקדה לקופ”ג הוא בגין רכיב פיצויי פיטורים. כך למשל, קיימת תקרה, להפקדות המעסיק לתגמולים ולהפקדות המעסיק לקרן השתלמות. עם זאת, פיצויי פיטורים היו חייבים במס בעת המשיכה בלבד, וזאת רק מעל סכום תקרה של 12,200 ₪ (ב2017) לכל שנת עבודה.

העסקת מסתננים מסודן ומאריתריאה חייבת בהיטל עובדים זרים

יש להחיל היטל בגין הכנסת עבודה גם על העסקת מסתננים מסודן ואריתריאה השוהים בארץ, מכוח אשרת שהייה זמנית על פי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. כל עוד עומדות הוראות החוק בתוקף, וכל עוד לא תכיר המדינה במסתננים כפליטים. 

תביעה ייצוגית בעניין שווי רכב צמוד לעובד

ביהמ"ש המחוזי בת"א, דחה בקשה להכיר בנושא אופן קביעת שווי רכב צמוד לעובד, לפי אופי השימוש ברכב, כמצדיק תביעה ייצוגית בשם כל העובדים המקבלים רכב צמוד מהמעסיק שלהם. טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא.

ביה"מ העליון בעניין היטל העסקת עובדים זרים

 

בפסק הדין בעניין מלונות ישרוטל קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כי בהחלט ייתכן כי עובד זר, ובמיוחד עובדים פליטים מאריתריאה וסודן ייחשבו כתושבי ישראל ולכן לא יחול עליהם חוק עובדים זרים ומעסיקיהם פטורים מהיטל בגין עובדים אלו.

שומות מס על ועדי העובדים וארגונים יציגים

הטבות אשר ניתנות באמצעות ועדי עובדים או הארגון היציג שלהם, והן מסובסדות על ידי המעביד, חייבות במס אשר עלול להיות מוטל בשומות ניכויים על ועד העובדים או על הארגון היציג. ועדי עובדים - היזהרו !!!

מעמד פרילנסר כשכיר או עצמאי?

לא תמיד ייראו פרי-לנסר כעובד שכיר של המעסיק. כך נפסק בעניין צרפתי בו מחד, הקשר בין הצדדים היה ארוך והעובד השתלב בחברה ומאידך, ניהל עסק, נתן שירותים לאחרים, והשתכר השתכרות כמעט שווה להשתכרותו מהחברה.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק