גיליון אפריל 2018
 
 
 

מס הכנסה

 

הסתערות מס הכנסה וביטוח לאומי על שווי שימוש רכב צמוד לעובד

נושא שווי רכב צמוד לעובד, כשמדובר ברכב תפעולי שעיקר נסיעותיו לצורכי עבודה, נמצא בימים אלו במרכז מחלוקות וביקורות של פקידי השומה ואנשי המל"ל. להלן נימוקים המצדיקים קביעת שווי רכב צמוד לעובד לפי חישוב ספציפי.

מיסוי תשלום המשולם ממעסיק לעובד

ייתכן כי תשלום ממעסיק לעובד יסווג כרווח הון, ככל שהעובד ישכנע כי אינו מסווה להכנסת עבודה. אך, גם אם נמצא שהעובד הוא בעל נכס או זכות לבלת תמורה ממנו, יש לבחון את המקרה כל עוד הנכס הגיע לידיו בזיקה לעבודתו.

טיפים למלצרים אינם שכר עבודה, אך יש לשלם בגינם זכויות סוציאליות

תשר למלצרים המשולם ע"י לקוחות המסעדה, אינו נחשב שכר עבודה לעניין פיצויים ולעניין רשויות המס, אך בהחלט מזכה את המלצר בקבלת זכויות סוציאליות מלאות מהמעסיק, לרבות הזכויות הנלוות בדיני עבודה, כגון: דמי הבראה, ימי חופשה, מחלה וכדומה.

הגבלת סמכות בעלי עסק לשלם משכורות סתמיות

בעל שליטה בחברה/עסק אינו רשאי לשלם שכר כאוות נפשו לקרובי משפחה ובכלל. אולם, אין מניעה שישלם להם שכר סביר..

דמי ארגון להסתדרות, חייבים במס שכר

תשלומים שמעביר המעסיק למוסדות ההסתדרות בעבור דמי הארגון של עובדיו, מהווים הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.  

הארכת מועד דיווח של טופס 126 וטופס 856 לשנת 2016

ביום 6.3.2017 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר הארכת המועד להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (126) והגשת דיווח על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856) לשנת המס 2016.

מתיחת פנים לתלוש: כך ישפיעו שינויי המס על המשכורת שלנו

נפריש יותר לפנסיה - אבל גם נקבל יותר מהמעסיק. שכר המינימום יעלה - אבל גם שכר חברי הכנסת ומדרגות מס ההכנסה גם משתנות. כך יראה תלוש השכר שלנו בשנה החדשה.

שינויי מיסוי דרסטיים - בתוכנית הכלכלית לשנת 2017-2018

שינויים ועדכוני חקיקה עומדים לעשות זעזועים משמעותיים במערכות המס בישראל. כך מוצע בהצעת החלטות ממשלה שתעלה לדיון בקרוב, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2017-2018, בתמצית, כדלקמן:  

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

ביום 7.6.15 פרסמה רשות המסים מדריך בדבר הטבות במס להורים עם ילדים קטנים אשר יגדילו את הכנסתם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאות הכרוכות בגידול הילדים, כדלקמן:

מתנות לעובדים, לקוחות וספקים מוכרות במס

כל בעל עסק ולא רק הוא, יודעים כי מתנות נותנים לא רק מבחירה חופשית, אלא, פעמים רבות, זו  חובה, כדי לשמור על העובדים מרוצים בעסק, כדי לשמור על קשר טוב עם לקוחות או ספקים ועם נותני שירותים אחרים ועוד. אך בעיני רשויות המס, מתנות אינן תמיד הוצאה מוכרת בכלל או רק בסכום מוגבל ולפעמים מגוחך.   

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק