גיליון מרץ 2020
 
 
 

מס הכנסה

 

זקיפת שווי רכב צמוד בתקופת החל"ת ודמי האבטלה

לפי חוזר ביטוח לאומי, יש לזקוף את שווי הרכב הצמוד בעת החל"ת, לחודש העבודה האחרון שלפני החל"ת. לא ברור לנו אם זו גם עמדת רשות המיסים והאם אין חובה לשיטתה להוציא תלוש שכ"ע על הזקיפה בכל חודש.

היבטי מיסים בצל הקורונה

משבר הקורונה הפוקד את העולם משפיע על ישראל. משבר כלכלי לחברות ועצמאים ובעקבותיו לכלל המשק, מצדיק חשיבה מיסויית יצירתית והתערבות ממשלתית רחבה שתיתן מענה לחברות במשק עם צניחה בהכנסות.

הודעה לעובד על חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה

בעקבות משבר הקורונה, עסקים רבים חווים קשיים כלכליים, לרבות בשל תשלומי משכורות לעובדים. באפשרות המעסיקים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ולאחר חלוף המשבר להחזירם לתפקידם במקום העבודה.

הורשע בקיזוז פיקטיבי של מע״מ בסך 47 מיליון שקל – וישלם על זה מס

איש עסקים ערער על שומות פקיד השומה חיפה שהוצאו לו לאחר שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי המע״מ שקוזז שלא כדין הוא רווח שיש לשלם עליו מס.  

אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח – בונוס לעובד או הקצאת מניות

רשות המסים פרסמה ב 30 דצמבר 2019, את רשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי לשנת המס 2019. הרשימה כוללת 22 עמדות ויחד עימה סה"כ נכון להיום 80 עמדות חייבות בדיווח.

מעסיקה של מסתננים בענף התעשיה תשלם היטל מופחת

סוגיית שיעור ההיטל על העסקת מסתננים ללא היתר עבודה בתעשייה ממתינה להכרעה של בית המשפט העליון. בינתיים בית המשפט המחוזי קבע כי גובה ההיטל צריך להיקבע לפי הענף בו הם מועסקים וללא שום קשר להיעדרו של היתר עבודה.

ניכוי מס תשומות בגין הוצאות רכב מעורבות

ביום 29.5.2019 ניתן פס"ד בעניין חברת ינות ביתן (ע"מ 22444-12-15) (להלן: החברה)  בעניין שומת מס תשומות שהוציא מנהל מע"מ לחברה בגין מס תשומות שניכתה החברה בשל הוצאות אחזקת כלי רכב פרטיים שהעמידה לשימוש עובדיה.

6 שנים לא דיווח למס הכנסה, אך יקבל עונש קל בשל דיכאון קליני

בעל חברה לייעוץ מס והנהלת חשבונות, נכה צה"ל מאז מלחמת יום כיפור, ביצע 12 עבירות של אי דיווח למס הכנסה, כשבעבר כבר הוטל עליו מאסר על תנאי בגין עבירות דומות. אלא שהשופט שוכנע שמדובר ב"עבירה אחת מתמשכת."

שיעור ההיטל על העסקת עובדים זרים זהה גם כשמדובר במסתננים

פקיד השומה טען שמאחר שהעסקת מסתננים לא נעשית בהיתר המעסיקים בתחומי התעשייה והחקלאות לא זכאים להקלה שנקבעה בחוק לענפים אלה. אלא שביהמ"ש קבע כי שאלת ההיתר כלל לא רלוונטית לאור מדיניות "אי האכיפה".  

היטל מופחת בגין העסקת מסתננים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות

שיעור ההיטל שישלמו מעסיקים בגין העסקת מסתננים שיש להם אשרת שהייה זמנית בישראל, בתעשייה, בנין ומסעדות אתניות, יהיה בשיעור של 15% בלבד, ולא בשיעור של 20%, למרות שאין להם היתר עבודה בישראל.

 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק