ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה
 
 
 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

 

29/07/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

ב 06/06/2018 פורסמה טיוטת הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות, חשוב לציין שהחוזר הנ"ל הינו טיוטה ויכול להיות שיעשו בו שינויים. ...

20/06/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

השינויים הצפויים במבנה האחיד, בעקבות פרסום טיוטה "גרסה 3": "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -נספח ה'- ממשק מעסיקים- טי...

21/05/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

אחת מהבעיות הנפוצות שמעסיקים רבים נתקלים בדיווח הראשוני לתוכנית הפנסיונית עבור עובד חדש היא משך הזמן הארוך עד קליטת הכספים בתוכנית העובד, ...

21/05/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

תקנות חדשות נועדו להבטיח העברה מסודרת של כספי הפנסיה של העובדים מהמעסיק לגופי חיסכון ושמירה על זכויותיהם הסוציאליות. מהם הכללים החדשים ועל ...

22/04/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

תחילה נבין מהי קופת ברירת מחדל , קופת ברירת מחדל זו קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם , או מכוחם , לצורך הפקדת תשלומים לפי סעיף 20 (ב) לחוק קופות גמל...

22/03/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

במבנה האחיד קיים בלוק שנקרא "חודש משכורת וסטאטוס עובד" היום אתייחס לחשיבות הדיווח באופן נכון של שדה " סטאטוס עובד בחודש משכורת" ...

19/02/18  - 

ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה פנסיה וגמל

PDF mail

על מנת להבין את המשמעות של הקצבה המוכרת, צריך לחזור לשנת 2012 בשנה זו פורסם אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שבוצעו בעשור האחרון בעולם הפנסיוני ...
 
 

הרשמה חינם למגזין:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

הצטרפו לעוקץ בפייסבוק